TempSense

Discontinued

TempSense uppfyller kraven för temperaturmätningar under kyltransporter vad gäller upplösning och mätfrekvens.

Sensormodulen kan kontinuerligt leverera temperaturvärden till en mottagare med ett konfigurerbart intervall. När sensormodulen saknar radioanslutning till en mottagare lagras värden som rapporteras så snart modulen ansluter till en mottagare igen.

Alla sensormoduler har ett globalt unikt EUI-­-64 serienummer. Modulen strömförsörjs med ett litiumbatteri för bästa livslängd och batteristatus rapporteras till mottagaren för att varna vid låg batterispänning.

Utbytessystem för kalibrering av temperatursensor och batteribyte.

 Data Sensor

  • Storlek: 60x35x20
  • Noggrannhet:± 0,5°C
  • Upplösning: 0,1°C
  • Räckvidd: Upp till 400M
  • Batteritid: 5år
  • Uppfyller: SS-EN 12830
  • Uppfyller:Djupfrysningsbyråns riktlinjer